Warszawski Klub Wodniaków PTTK

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Historia WKW
Historia WKW


Historia Warszawskiego Klubu Wodniaków PTTK

Email Drukuj
Niniejszy tekst pochodzi ze strony http://wkwpttk.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?399584

Historia Warszawskiego Klubu Wodniaków stała się w 1998 roku tematem pracy magisterskiej Pana Marka Jaworowskiego, i kolejne zamieszczane tutaj jej fragmenty pochodzą z tej pracy. Dziękujemy za zgodę autora na ich wykorzystanie.

Warszawski Klub Wodniaków nawiązuje do bogatych tradycji Sekcji Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, powstałej w 1930 roku, a także do tradycji Sekcji Turystyki Kajakowej przy Oddziale Staromiejskim PTTK, który w latach późniejszych został włączony do Oddziału śródmiescie PTTK.

W styczniu 1957 roku, z inicjatywy Sekcji Turystyki Wodnej przy Oddziale staromiejskim PTTK, Komitet Organizacyjny Klubu Wodniaków przy PTTK wydał ulotkę do wszystkich wodniaków, w której zaproponowano powołanie warszawskiego Klubu Wodniaków, który połączy wszystkich wodniaków z Warszawy i okolic. Zaapelowano w niej o połączenie rozproszonych wysiłków, o stworzenie jednego silnego klubu na bazie Sekcji Turystyki Kajakowej Oddziału Staromiejskiego PTT. Klub ten organizowałby spływy sobotnio-niedzielne i dłuższe, działalność szkoleniową, budowę i remont sprzętu, życie towarzyskie.

Ulotkę podpisał komitet w składzie: W. Chmielewski, J. Drzewiecki, W. Ehlert, St. Gabryszewski, M. Sobański, J. Szarfenberg, S. Wyporek.

8 marca 1957 roku w w sali Domu Społecznego Architekta przy ul. Senatorskiej 20 został założony Warszawski Klub Wodniaków PTTK. Powołano władze Klubu: Zarząd, Komisję Rewizyjną, śąd Koleżeński. Utworzono też Komisje: Turystyczną, Szkoleniową, Gospodarczą, Kulturalno-Rozrywkową. Uchwalono regulamin, prowizoryczny budżet, zatwierdzono wytyczne do działalności Zarządu, w którego skład weszli miedzy innymi: M. Sobański (prezes), St. Gabryszewski i A. Żebrowska (wiceprezesi), J. Szarfenberg (sekretarz), J. Marynowski (skarbnik), oraz przewodniczący poszczególnych Komisji: Z. Błażejewski, B. Nowakowska, J. Drzewiecki, H. Leibschang.

Określono zadania poczatkowe: budowa przystani, zdobycie sprzętu, zorganizowanie dotacji finansowych, działalność turystyczna i szkoleniowa, utrzymywanie bliskich kontaktów z członkami klubu.

Wkrótce klub uzyskał kredyty na budowę przystani i otrzymał teren nad Wisłą, którego aktualny adres brzmi: Wał Miedzeszyński 295. Pierwszym sprzętem klubu było 55 kajaków przydzielonych przez Zarząd Główny PTTK. Większość tych kajaków członkowie Klubu wyremontowali własnymi siłami.

11 maja 1958 roku na Przystani Klubowej przy Wale Miedzeszyńskim (obecny numer 295) dokonano otwarcia pierwszego sezonu nawigacyjnego WKW. Po przemówieniu prezesa St. Gabryszewskiego wciagnięto na maszt flagę klubową, o barwach błękitno-pomarańczowych.

W uroczystości uczestniczyli członkowie i goście, w sumie ponad 120 osób. Ponad 20 osób uczestniczyło w spływie na otwarcie sezonu - ze Świdra na przystań. Spływy na otwarcie i zamkniecie sezonu na pewien czas stały się tradycją Klubu.

Poprawiony: czwartek, 25 października 2018 12:04
 Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Komunikaty

Facebook